Arbetsgivares syn på utländsk praktikant med språksvårigheter

DSpace Repository

Arbetsgivares syn på utländsk praktikant med språksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsgivares syn på utländsk praktikant med språksvårigheter
Author Gullstrand, Carina ; Melchert, Lovisa
Date 2006
Swedish abstract
Det är många människor med utländsk bakgrund som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Ett sätt att integreras i det svenska samhället är att göra praktik. Det finns många olika aktörer som arbetar med att hjälpa människor att finna praktikplatser. Arbetsgivare har en betydelsefull roll för att underlätta invandrade individers integration på arbetsmarknaden, bl.a. genom att ta emot praktikanter. Syftet med vårt arbete är att synliggöra och beskriva vilka tankar och funderingar som finns hos företagare gällande praktik i arbetslivet för praktikanter med utländsk bakgrund och språksvårigheter. För att få kunskap om detta utförde vi sex intervjuer med arbetsgivare som företräder olika branscher, dels i en större stad och dels i en mindre stad. Vi använde oss av kvalitativ intervju. Intervjuerna gav oss inblick i hur företagare tänker och funderar kring att ta emot praktikant med utländsk bakgrund och språksvårigheter. Det vi funnit mest slående är att det svenska språket inte ges så stor betydelse i våra intervjuer med arbetsgivare. De arbetsgivare som vi intervjuade såg alla att det mest betydelsefulla var att praktikanten passade in i arbetslaget och blev en i gänget. Arbetsgivare ställde på sig själva kravet att ge praktikanten handledning. Nästan alla arbetsgivare var positiva till att ta emot praktikant med utländsk bakgrund och språksvårighet och såg möjligheten att ge praktikplats som en samhällsinsats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Praktik
Arbetsgivare
Invandrare
Språksvårigheter
Integration
Handle http://hdl.handle.net/2043/2584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics