“Tycker jag, för jag är så gammal” - En studie om pedagogers syn på hur lärplattan kan användas för att stimulera barns fysiska aktivitet i förskolan

DSpace Repository

“Tycker jag, för jag är så gammal” - En studie om pedagogers syn på hur lärplattan kan användas för att stimulera barns fysiska aktivitet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Tycker jag, för jag är så gammal” - En studie om pedagogers syn på hur lärplattan kan användas för att stimulera barns fysiska aktivitet i förskolan
Author Hjulfors, Lina ; Skyborn, Evelina
Date 2018
Swedish abstract
Studiens syfte är att analysera hur man i förskolan använder lärplattan för att få barn att röra på sig, mer konkret om förskolans digitalisering kan komma att påverka barns möjligheter till fysisk aktivitet. Studien är baserad på en kvalitativ metod där vi genom intervjuer valt att fokusera på pedagogers syn och arbetssätt kring lärplattan samt om den används och isåfall även hur i förhållande till den fysiska aktiviteten. I studien deltog sex förskollärare på tre olika förskolor och intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. För att kunna bryta ner vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur ser pedagoger på barns behov av fysisk aktivitet i förhållande till hur lärplattan kan användas i förskolan? Hur arbetar pedagoger för att stimulera fysisk aktivitet bland barn med hjälp av lärplattan? Vi tog avstamp i Lev Vygotskijs teori om samspelets betydelse i sociala sammanhang. Studien ställs även i relation till Agneta Ljung-Djärfs teori kring olika lärmiljöer som etableras runt digitala verktyg. Resultatet av studien visar att fysisk aktivitet är något som alltid finns i verksamheten och som alltid bör finnas där. Det samtliga förskollärare menar är att barns fysiska aktivitet inte blir lidande av en allt mer digitaliserad förskola. Vidare framgår det att sättet pedagoger stimulerar denna fysiska aktivitet bland barn är densamma på de olika förskolorna. Samtliga förskollärare tar alltså utgångspunkt i liknande aktiviteter när de både planerat som spontant utför dessa. Det som skiljer de olika förskolorna åt är förskollärarnas inställning kring vilken funktion lärplattan får under dessa aktiviteter och i verksamheten generellt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Handheld devices
Kroppsrörelse
Lärplatta
Pedagoger
Physical health
Handle http://hdl.handle.net/2043/25877 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics