Klinisk erfarenhet och patienten i centrum

DSpace Repository

Klinisk erfarenhet och patienten i centrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klinisk erfarenhet och patienten i centrum
Author Bakhti, Fatima ; Jacobsson, Måns
Date 2006
English abstract
Aim to investigate nurses’ course of action and assessment in the postoperative pain management: which shortcomings can occur and what forms an effective postoperative pain management. Method a literature study. The search for material have been made in data bases: PubMed, Elin, Cinahl and Academic search. Results after the analyse of the articles six themes emerged: Assessment and the performance of postoperative pain management, Preventive pain relief, Delay in pain management, Cultural differences and Effective pain management. Communication, Multidisciplinary way of working and fixed routines proved to be important factors in the postoperative pain management. The education of pain management should play an important role in the initial education of nurses and continuous education ought to be mandatory.
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor kan gå tillväga när de bedömer behov av och utför postoperativ smärtbehandling: vilka brister som kan förekomma samt belysa de faktorer som utgör en god postoperativ smärtbehandling. Metoden Litteraturstudie, sökandet av artiklar har gjorts i databaserna: Pubmed, Elin, Cinahl och Academic search.. Resultat Sex teman framkom: Bedömning och utförande, smärtlindring i förebyggande syfte, preoperativ information, avbrott i smärtbehandling, kulturella olikheter och effektiv smärtbehandling. Kommunikationen, multidisciplinärtarbetssätt och fasta rutiner visade sig vara viktiga komponenter i den postoperativa smärtbehandlingen. Mer kunskap kring och om smärtbehandling bör ingå i grundutbildningen av sjuksköterskor. Vidareutbildning i smärtbehandling för redan verksamma sjuksköterskor är också det av stor vikt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Kommunikation
Patient
Postoperativ smärtbehandling
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2591 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics