Kompetent digitalisering? Den digitala läroplanen i skola och samhälle

DSpace Repository

Kompetent digitalisering? Den digitala läroplanen i skola och samhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kompetent digitalisering? Den digitala läroplanen i skola och samhälle
Author Andersson, Gustav
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna dokumentstudie är att undersöka skolans väg till digitalisering och dess påverkan på läroplanen. Med kritisk diskursanalys som metod vill jag analysera hur direktiv från EU har påverkat Sveriges, skolans och läroplanens syn på digitalisering och digital kompetens. Fokus har legat på diskursen som råder mellan statliga institutioner och dess koppling till skolan och svenskämnet. Resultatet har visat på tydliga kopplingar mellan en större samhällelig digitalisering och läroplanen Gy11 som efter en revidering 2017-07-01 inkluderar digital kompetens och betonar vikten av digitaliseringen av skolan. Analysen bygger på den diskurs som syns mellan EU, Näringsdepartementet och Skolverket samt hur multimodal teori, multiliteracy och digital literacy kan läsas in dessa institutioners utredningar. Den reviderade läroplanen ses som diskursens slutprodukt
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital literacy
gymnasieskola
kritisk diskursanalys
läroplan
multiliteracy
multimodalitet
svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/25913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics