Sjuksköterskans arbetsledande funktion

DSpace Repository

Sjuksköterskans arbetsledande funktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans arbetsledande funktion
Author Kling, Henrik ; Spagnolo, Daniele
Date 2006
English abstract
To manage the nursing is one of the nurses more important tasks. The aim of this study is to examine how nurses perceive their leadership in nursing. The method is an empiric study, in which a questionnaire was handed out to 89 nurses in a clinic on UMAS. The questionnaire was answered by 68 (76,4 %) nurses, which means that the reduction was small and thus increases the weight of this study. The results show that the answers follows The National Board of Health and Welfare’s competence description for registered nurses, however other tendencies can be discerned in some variables.
Swedish abstract
Att arbetsleda omvårdnaden är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan uppfattar sitt ledarskap i omvårdnaden. Metoden är en empirisk studie, där en enkät lämnades ut till 89 sjuksköterskor på en klinik vid UMAS. Enkäten besvarades av 68 (76,4 %) sjuksköterskor, vilket betyder att bortfallet var litet och därmed ökar studiens tyngd. I resultatet visade det sig att svaren följer Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, dock kan vissa andra tendenser skönjas i vissa variabler.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empirisk
enkät
ledarskap
omvårdnad
samarbete
sjuksköterska
cooperation
empiric
leadership
nurse
nursing
questionnaire
Handle http://hdl.handle.net/2043/2592 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics