Kvinnors självundersökningar av brösten. Nyttan och sjuksköterskans roll - En litteraturstudie

DSpace Repository

Kvinnors självundersökningar av brösten. Nyttan och sjuksköterskans roll - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
självundersökningar ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnors självundersökningar av brösten. Nyttan och sjuksköterskans roll - En litteraturstudie
Author Ljungberg, Helen ; Norén, Anna
Date 2006
English abstract
Aim: The purpose of this study was to compile resent science about the benefits of performing breast self-examinations and to find out the eventual role of the nurse. Method: In a literature review nine scientific articles were chosen and their scientific value was evaluated. From this evaluation we indentified nine articles, seven of these articles are based on quantitative studies and two of them are a compilation of literature. Results: This study shows that breast self-examination do not reduce mortality in breast cancer. The benefits of breast self-examination is debated, when the research displays that breast self-examination leads to an increased anxiety and increased numbers of doctor appointments. The nurse plays a key role as an educator and a spokesman. Conclusion: It is possible that the benefits of brest self-examinations are greater in a country of limited resources and screening programs, than for instance in Sweden where a national mammography screening is established. If evidenced based care should be applied the results from this study suggests that the nurse should advocate breast awareness instead of breast self-examinations.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien är att sammanställa vetenskap om nyttan med att utföra självundersökning av brösten samt utröna vilken roll sjuksköterskan kan ha. Metod: I en litteraturstudie har nio artiklar valts ut och det vetenskapliga värdet har granskats och utav dessa är sju kvantitativa studier och de resterande två litteraturstudier. Resultat: Resultatet visar att självundersökningar av brösten inte reducerar mortaliteten i bröstcancer. Nyttan av självundersökningarna av brösten råder det delade meningar om då de kan leda till en ökad oro och flera läkarbesök. Sjuksköterskan spelar en viktig roll som pedagog och inspiratör. Slutsats: Sannolikt är nyttan av självundersökningar av brösten större i länder med begränsade ekonomiska resurser och avsaknad av screeningprogram jämfört med exempelvis Sverige som idag har ett etablerat nationellt screeningprogram för mammografi. Om evidensbaserad omvårdnad ska tillämpas framkommer det i litteraturstudien att sjuksköterskan bör förespråka bröstmedvetenhet framför självundersökningar av brösten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject breast cancer
breast self-examination
nursing
bröstcancer
omvårdnad
självundersökningar av bröst
Handle http://hdl.handle.net/2043/2594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics