Patientundervisning till astmapatienter

DSpace Repository

Patientundervisning till astmapatienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patientundervisning till astmapatienter
Author Bawar, Shekoria ; Hansson, Ateklt
Date 2006
English abstract
The aim of this literature study is to research the scientific literature regarding patient education for asthma patient, with the research questions of: what kind of effect has patient education on the asthma patient and which is patient’s needs of patient education? The Method is based on literature research based on nine quantitative and three qualitative scientific articles. The result is based on 12 scientific articles which answer the questions which mentioned above. The result shows that patient education has an effective roll on areas such as improvement of asthma patient’s knowledge and treatment.
Swedish abstract
Syfte med denna litteraturstudie är att undersöka vad som i vetenskaplig litteratur finns gällande patientundervisning till astmapatienter. Frågeställningarna: Vilken effekt har patientundervisning på astmapatienter samt vilka är patientens behov av patientundervisning? Metoden är en litteraturstudie, baserade på nio kvantitativa och tre kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar som besvarade frågeformulären och där artiklar uppfyllde kraven på vetenskaplighet. I resultatet framkom att patientundervisning har en effektiv roll bland annat avseende förbättringen av kunskap och behandling bland astmapatienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Astma
undervisning
patientundervisning
kunskap
rökning
sjuksköterska
egenvård
perspektiv
livskvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics