Våld inom vården

DSpace Repository

Våld inom vården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Våld inom vården
Author Frost-Hansen, Christian ; Kejmar, Ondrej
Date 2006
English abstract
Frost-Hansen, C & Kejmar, O. Violence in health care. A review on prevention of threats and violence in health care. Degree Project, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2006. Violence in health care is something that has increased a lot lately and media has spent more time covering it. But there is very little information on how this violence is preventable. The aim of this review is therefore to investigate how violence in health care can be prevented. The method consists of a study of literature that in the process has been inspired by the model of Goodman. The sample consists of 10 scientific articles, that has been examined and analysed in accordance to scientific criteria. The result has been divided in to four different categories: Acts of support, education and routines, award systems and risk calculation. Under these categories there are descriptions from the articles that show different ways how to prevent violence and threats. The violence in health care can decrease through support and counselling and the health care staff can improve their attitude and ways towards the violent patients through education. Also by making a risk assessment of patients has a significant effect on the prevention of violent situations at work. The conclusion is that it is possible to prevent violence in health care, by implementing the methods that are mentioned in this study. Keywords: health care, quantitative, prevention, threats, violence
Swedish abstract
Frost-Hansen, C & Kejmar, O. Våld inom vården. En litteraturstudie om prevention av hot och våld inom vården. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. Våldet inom vården är något som har ökat mycket på den senaste tiden och media har ägnat allt mer tid till att belysa ämnet. Dock finns det väldigt lite information om hur detta våld kan förebyggas. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur våld inom sjukvården kan förebyggas. Metoden är en litteraturstudie, som i genomförandet inspirerats av Goodmans modell. Urvalet består av 10 vetenskapliga artiklar, som har analyserats och granskats enligt vetenskapliga kriterier. Resultatet är indelat i fyra kategorier: Stödåtgärder, utbildning och rutiner, belöningssystem och riskbedömning. Under dessa kategorier finns det beskrivet från de olika artiklarna olika sätt som våld och hot kan förebyggas. Genom stödsamtal och rådgivning kan våldet inom vården minskas och genom utbildning kan personalens attityd och inställning till våldsamma patienter förbättras. Även att göra riskbedömning av patienter har en signifikant effekt på förebyggandet av våldsamma situationer på arbetet. Slutsatsen är att det går att förebygga våld inom vården, genom att implementera de metoder som tas upp i denna studie. Nyckelord: förebyggande, hot, kvantitativ, sjukvård, våld
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förebyggande
hot
kvantitativ
sjukvård
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/2598 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics