Postoperativ smärtlindring av barn 6-12 år

DSpace Repository

Postoperativ smärtlindring av barn 6-12 år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Postoperativ smärtlindring av barn 6-12 år
Author Falkesäter, Ida ; Nielsen, Anni
Date 2006
English abstract
The aim was to examine possible obstacles of postoperative pain alleviation of children 6-12 years old in a literature study and examine what kind of postoperative pain alleviation methods is used on children 6-12 years old. The literature study is based on eleven articles that was quality examined by the authors. In the result we present, factors that affect children’s postoperative pain alleviation in categories. The nurses participation in the child’s postoperative pain alleviation, the parent’s participation in the child’s postoperative pain alleviation, the children’s experience of postoperative pain alleviation and obstacles for optimal pain alleviation. The result of the literature study shows that it is still difficult to give enough pain alleviation when there are a large number of obstacles for postoperative pain alleviation, for instance nurses ignorance, defective prescriptions, lack of time and nurses background factors. The results also show that parents took a big part in their children’s hospital stay and pain alleviation.
Swedish abstract
Syftet var att i en litteraturstudie undersöka eventuella hinder för optimal postoperativ smärtlindring av barn 6-12 år gamla samt undersöka vilka postoperativa smärtlindringsmetoder som används på barn 6-12 år gamla. Litteraturstudien bygger på elva artiklar som kvalitetsgranskades. I resultatet presenteras de faktorer som påverkar barns postoperativa smärtlindring i fyra kategorier: sjuksköterskans medverkan i barnens postoperativa smärtlindring, föräldrars medverkan i barnens postoperativa smärtlindring, barnens upplevelser av postoperativ smärtlindring och hinder för optimal smärtlindring. Resultatet av litteraturstudien visar att det fortfarande är svårt att smärtlindra tillräckligt då det finns ett stort antal hinder för den postoperativa smärtlindringen, exempelvis sjuksköterskors okunskap, otillräckliga ordinationer, tidsbrist och sjuksköterskornas bakgrundsfaktorer. Resultatet belyser även att föräldrarna har en stor del i barnens sjukhusvistelse och smärtbehandling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn 6-12 år
hinder
föräldrar
postoperativ smärta
sjuksköterskor
smärtlindring
Handle http://hdl.handle.net/2043/2599 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics