Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad

DSpace Repository

Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad
Author Gerell, Manne ; Ivert, Anna-Karin ; Mellgren, Caroline
Date 2018
Swedish abstract
Bostadsområdet är en central del av människors vardag och omfattande internationell forskning visar att bland annat bostadsområdets utformning och befolkningssammansättning har betydelse för hur de boende mår och vad de gör. Forskning visar att olika typer av problem ofta sammanfaller inom samma områden, och det finns tydliga skillnader mellan olika områden avseende bland annat hälsa, skolresultat och brottslighet. Ett exempel på detta är att i bostadsområden med höga nivåer av våld och annan brottslighet tenderar den psykiska och fysiska hälsan att vara sämre, tilliten till samhällsinstitutioner vara lägre och nivån av otrygghet bland de boende högre. I den här rapporten ligger fokus på otrygghet och utsatthet för brott och varför dessa fenomen varierar mellan olika områden.
Link http://www.stockholm.se/PageFiles/1285349/Underlagsrapport%20-%20Kollektiv%20f%c3%b6rm%c3%a5ga,%20brott%20och%20otrygghet%20i%20Stockholms%20stad.pdf .Icon
Publisher Stockholms stad
Language swe (iso)
Subject kollektiv förmåga
brott
otrygghet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/26000 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics