Egenvård vid diabetes typ 2 ur ett patientperspektiv

DSpace Repository

Egenvård vid diabetes typ 2 ur ett patientperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Egenvård vid diabetes typ 2 ur ett patientperspektiv
Author Sundelius, Frida ; Thorén, Ingeborg
Date 2018
English abstract
Background: Diabetes type 2 is a growing disease that lacks a cure. Thera are several measures of selfmanagement that can lead to the exclusion of pharmacological treatment and prevent later-on complications. Vast quantative research exists within the field of type 2- diabetes and it´s treatment. However it´s more difficult to find qualitative research describing patients experiences of selfmanagement regarding type 2-diabetes. Purpose: The purpose was to enlighten patients experiences about selfmanagement concering type 2-diabetes. Method: A study of litterature based upon ten scientific reports with a qualitative approach. Theses have been gathered from PUBMED and CINAHL to be analyzed in regards to the purpose. Results: Four main categorys were identyfied. Diet, Physical activity, Bloodsugar control and Information. Conclusion: Recieving diagnosis of type2-diabetes induces several different emotions. The disease requires several changes of life-style whereas information is one oft the keyfactors leading to that theses changes really occur.
Swedish abstract
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en växande sjukdom utan botemedel. Det finns flera egenvårdsåtgärder som gör att det går att utesluta mediciner längre fram och som dessutom förhindrar senkomplikationer. Omfattande kvantitativ forskning finns inom området diabetes typ 2 och dess behandling. MEN det svårare att hitta kvalitativ forskning som beskriver patienternas upplevelser kring egenvård. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser kring egenvård vid diabetes typ 2. Metod: En litteraturstudie som har baserats på tio vetenskapliga studier av kvalitativ ansats. Dessa har hämtats från PubMed och CINAHL för att analyseras och besvara syftet. Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades: Kost, Fysisk aktivitet, Blodsockerkontroll och Information Slutsats: Att få diagnosen diabetes typ 2 framkallar flera olika känslor. Sjukdomen innebär flera livsstilsförändringar där information är en av de avgörande faktorerna för att dessa förändringar ska kunna ske.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes typ 2
Egenvård
Kvalitativ litteraturstudie
Upplevelser
Diabetes type 2
Experiences
Qualitative study of literature.
Selfmanagement
Handle http://hdl.handle.net/2043/26021 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics