Att förebygga elevers stress i skolan. Är vi verkligen medvetna om att skolan är stressande för eleverna?

DSpace Repository

Att förebygga elevers stress i skolan. Är vi verkligen medvetna om att skolan är stressande för eleverna?

Details

Files for download
Icon
Utsida
Icon
Kapitel 1-9, ...
Icon
Abstrakt, FÖRORD, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att förebygga elevers stress i skolan. Är vi verkligen medvetna om att skolan är stressande för eleverna?
Author Hansson, Jenny ; Nilsson, Lena
Date 2006
English abstract
To prevent students’ stress at school. Are we really aware of the fact that school is stressful to the students?
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning pedagogerna har om elevers stress och vad de gör konkret för att försöka eliminera stressade situationer. Vi vill undersöka vilket behov pedagogerna finner i att få specialpedagogiska insatser och på vilket/vilka sätt specialpedagogen kan stödja pedagogerna. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att intervjua elva pedagoger i åren 4 – 6, efter halvstrukturerade frågor. Resultaten från intervjuerna tillsammans med litteraturstudier och egna erfarenheter har visat att pedagogerna ser sig själva som medvetna inom området om elevers stress. Pedagogerna i studien är medvetna om att det finns både negativ och positiv stress men relaterar oftast stressade situationer som negativa. De upplever att barn totalt sett har en alltför stressig tillvaro. De menar att barnens fritid i allmänhet kan vara lika inrutad som den vuxnes och tillfällen för vila och reflektion saknas. Pedagogerna säger sig också vara medvetna om att skolan stressar och att även pedagogernas egen stress påverkar eleverna. Pedagogerna besitter stor kunskap inom området men trots detta görs det i vårt tycke anmärkningsvärt lite för att konkret arbeta stressförebyggande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject coping
KASAM
stress
stressorer
återhämtning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2608 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics