Effektivisering av processen skadeärende vid basunderhåll väg genom digitalisering

DSpace Repository

Effektivisering av processen skadeärende vid basunderhåll väg genom digitalisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effektivisering av processen skadeärende vid basunderhåll väg genom digitalisering
Author Tarek Mersho, Evlin ; Gustavsson, Ida
Date 2018
English abstract
Digitization is a concept that was introduced in the 1990s, but the construction industry has still difficulty adopting digital working methods. The current working methods are ineffective, and the loss of documents leads to inferior quality assurance. The process can be more effective by implementing digitization and Lean Construction. Sweden is divided into 110 basic maintenance road areas, where procurement of contractors to maintain the standard and safety of the road. The safety and standards of the road is maintained by special efforts. Every injury matter that does damage to the road construction needs to be repaired and must be reported to a system called SPVA. This study is based on one main question "What potential is there for improved efficiency through digitization of the administrative working methods in case of injury matter during operation and maintenance of road? " and has four sub-headings to answer the main question. The recommended implementation is based on a case study, interviews and literature. The process requires a lot of resources in terms of working hours. The contractual reporting platform SPVA has no integration with any other system, which leads to double work. There are a couple of efficiency opportunities in the process. The first is to use standardized working methods in documents. The second implementation is that the process should be streamlined by applying digital working methods and developing integration between the programs. The applications follow Lean Construction. There is softwares that covers most of the needs and is adjustable. What’s missing is integration for SPVA. The software that is the most interesting for the process is the creating of a new application DynApp, or to develop MobiWin. Trafikverket must approve integration between the programs.
Swedish abstract
Digitalisering är ett begrepp som infördes redan under 1990-talet, som trots begreppets ålder har byggbranschen svårigheter att anamma digitala arbetssätt. Arbetssätten i byggbranschen domineras av pappersdokument som manuellt bearbetas, vilket leder till bland annat ineffektivitet, borttappning av pappersdokument och dålig kvalitetssäkring. Genom implemen-tering av digitalisering kan arbetssätt underlättas. Synergieffekter mellan digitalisering och effektivisering är önskvärt. Effektivisering av processer inom byggbranschen kan underlättas med hjälp av att effektiviseringsteorin Lean Construction tillämpas. Sverige är uppdelat i 110 basunderhåll vägområden där upphandling av totalentreprenör utförs för att upprätthålla standarden och säkerheten på väg. Beställaren i samtliga områden är Trafikverket. Genom olika insatser upprätthålls vägens säkerhet och standard. Ett skadeärende är insatser som uppkommer på grund av att en väganordning är sönder, ärendet rapporteras i systemet SPVA. ❖ Frågeställningen som besvaras under rapporten är huvudfrågan ”Vilken potential finns för effektivisering genom digitalisering av administrativa arbetssätt vid processen skadeärenden vid basunderhåll väg?” - Hur ser skadeärendeprocessen ut? - Hur kan en bättre kompabilitet effektivisera skadeärendeprocessen? - Hur bör skadeärendeprocessen se ut? - Hur kan medarbetarnas arbetsmiljö i verksamheten förändras vid en effektivisering genom digitalisering med hjälp av Lean Construction? Studiens genomförande grundar sig en fallstudie i basunderhåll vägområde Norra Skaraborg hos företaget Skanska, intervjuer och litteraturstudier. Skadeärendeprocessen är långdragen och kräver mycket resurser i form av arbetstid. Samma information matas flera gånger in på olika ställen via digital utrustning vilket gör processen ineffektiv. Den kontraktsbundna rapporteringsplattformen SPVA har ingen integration med något annat system och leder till dubbelarbete. Identifiering av ett par effektiviseringsmöjligheter i den undersökta processen. Första är att använda sig av standardiserad mapp-och dokumentnamn samt ett standardiserat sätt att skriva informationen på i dokumentet. Den andra är att hitta programvara där avvikelserapportering och uppföljning kan rapporteras till. Önskvärt för denna programvara är integration till SPVA. Det finns programvara som täcker de flesta behov som verksamheten har samt är utvecklingsbara, det som saknas är integration till SPVA. Programvaran som är intressantast för processen är skapandet av ny applikation DynApp, eller utveckla MobiWin till behovet. Trafikverket måste godkänna integration mellan programmen. Skadeärendeprocessen borde effektiviseras genom att tillämpa digitala arbetssätt och utveckla integration mellan programmen. Det finns forskning som påvisar både förbättring och försämring av arbetsmiljö vid effektivisering av administrativa arbetssätt. För att förbättra arbetsmiljön är det viktigt att involvera medarbetare redan vid utveckling av den tänkta implementeringen.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digitalisering
Lean Construction
effektivisering
digitala verktyg
skadeärende
basunderhåll väg
Handle http://hdl.handle.net/2043/26081 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics