Användning av sociala plattformar: en studie om integritet och digitala fotspår

DSpace Repository

Användning av sociala plattformar: en studie om integritet och digitala fotspår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användning av sociala plattformar: en studie om integritet och digitala fotspår
Author Olsson, Linnéa ; Haglund, Hannah
Date 2018
English abstract
We live today in a society where large parts of the social interactions we have with other people are done through social platforms. These platforms keep an incredible amount of information about us as users. They know where we are, what our interests are, who we like to hang out with and much more. Through this study, we have identified whether the attitude towards privacy and information management on social platforms leads to another way of using these platforms. The data collection of the study has been conducted with a mix of focus groups, interview and questionnaires. The result shows that the attitudes of users look different but that this does not affect the use of social platforms to a greater extent. The use is more of a routine and something that is included in our behavior and, above all, something that facilitates everyday life.
Swedish abstract
Vi lever idag i ett samhälle där stora delar av den sociala kontakt vi har med andra personer sker via sociala plattformar. På dessa plattformar lagras det otroliga mängder information om oss som användare. De vet var vi befinner oss, våra intressen, vem vi tycker om att umgås med och ofantligt mycket mer. Vi har genom den här studien tagit reda på om attityden kring integritet och informationshantering på sociala plattformar påverkar kontinuitet i användandet av Facebook. Studiens datainsamling har genomförts med en blandning av fokusgrupper, en intervju och enkäter. Resultatet visar att attityderna hos användarna ser olika ut men att detta i större utsträckning inte påverkar användandet. Användandet sker mer av vana och är någonting som är inmatat i vårt beteende och framförallt någonting som underlättar det vardagliga livet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Social platform
Facebook
Privacy
Information
Digital footprints
Personal data
Privacy
Big data
Mapping
Awareness
Integritet
Digitala fotspår
Medvetenhet
Personuppgifter
Privatliv
Kartläggning
Användning
Handle http://hdl.handle.net/2043/26091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics