DELAKTIGHET, INFORMATION OCH STÖD TILL PATIENTER SOM SKA FÅ EN STOMI

DSpace Repository

DELAKTIGHET, INFORMATION OCH STÖD TILL PATIENTER SOM SKA FÅ EN STOMI

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title DELAKTIGHET, INFORMATION OCH STÖD TILL PATIENTER SOM SKA FÅ EN STOMI
Author Meller, Sophi
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to find knowledge about what is important for nurses to consider when meeting a patient who is going to have a stoma operation. The method used was a systematic literature review according to Polit, Beck & Hungler, (2001). Eight scientific articles have been used as foundation of the result in this study. The result shows that information and support is essential before the operation. The patient’s ability to care for his stoma is important for his adaptation to life with a stoma. It is suggested that nurses need more knowledge and confidence to address the areas of diet and sexuality. The family should be supported and included in the patients care.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att finna kunskap om vad som är viktigt för sjuksköterskan att tänka på i mötet med patienter som ska få en stomi. Metoden var en systematisk litteratur studie enligt Polit, Beck & Hungler (2001). Åtta vetenskapliga artiklar har granskats för att besvara frågeställningen. Resultatet visar att information och stöd före stomi operationen är mycket viktigt. Patientens förmåga att själv sköta sin stomi är viktig för anpassningen till livet med stomi. Det antyds att mer kunskap och själförtroende behövs hos sjuksköterskan när det gäller att ta upp diet och sexualitet med patienten. Patientens familj är i behov av stöd för att bli delaktiga i patientens omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Familj
Information
Omvårdnad
Sjuksköterska
Stomi
Stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/2613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics