Fjärran eller nära Hur går det ?

DSpace Repository

Fjärran eller nära Hur går det ?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fjärran eller nära Hur går det ?
Author Lindell, Eva
Date 2006
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Elever som går Estetiskt program med inriktning animation, har flyttat till Eksjö från hela landet eftersom det är riksintag. Hur går det då för dessa elever som ger sig iväg hemifrån redan vid 15-16 års ålder? En del flyttar långt, och har bara möjlighet att åka hem under de längre loven. Andra behöver inte flytta lika långt och kan utan problem åka hem varje helg. Under min praktik på Eksjö gymnasium såg jag att flera av dessa elever har problem med sin situation. Kan det vara deras separation från hemmet och den stora omställning detta kan föra med sig, som var orsaken till problemen? Finns problemen i större utsträckning hos de elever som flyttat ”långt” jämfört med dem som flyttat ”kort”? Kanske finns det andra orsaker till problemen. Det kanske kan vara så att en del elever ser en chans att komma hemifrån genom att söka ett program med riksintag, vilket kan betyda att man inte har det genuina intresset för detta program. Motiven till att flytta kan vara många och det kan påverka skolsituationen. Syftet med min studie är att undersöka vad det är som motiverar elever att flytta till Eksjö för att gå Estetiskt program med inriktning animation, hur eleverna upplever sin situation och om det finns något samband mellan hur de trivs och hur långt de har flyttat. Jag har undersökt detta genom att intervjua sex elever som går Estetiskt program med inriktning animation på Eksjö gymnasium. Intervjuerna har varit upplagda så, att vi har samtalat om olika teman som varit uppskrivna i punktform. Dessa har vi haft framför oss och gått igenom tillsammans punkt för punkt. Det jag har kommit fram till i min undersökning är att de flesta flyttar för att de har ett genuint intresse för animation, samtidigt som det finns de som flyttar av andra anledningar. Jag har dessutom kommit fram till att det finns ett samband mellan hur eleverna trivs och hur långt de flyttat. Detta kan påverka deras situation när det gäller studier, klassen, boendet och fritiden. Flera elever känner sig isolerade och skulle behöva komma ”ut” i samhället. Även om man trivs med klasskompisar, kan det bli instängt på skolan. Denna insikt skulle kunna vara användbar för skolan, då alla inblandade skulle ha nytta av att eleverna kunde få hjälp att söka kontaktvägar till meningsfulla fritidsaktiviteter. SÖKORD Riksintag, intresse, motivation, flytta hemifrån, tonårsperiod, föräldrar, trygghet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject SÖKORD Riksintag, intresse, motivation, flytta hemifrån, tonårsperiod, föräldrar, trygghet.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2614 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics