Kommunikationsförmågan i en matematiklärobok

DSpace Repository

Kommunikationsförmågan i en matematiklärobok

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kommunikationsförmågan i en matematiklärobok
Author Chemali, Inas
Date 2018
Swedish abstract
Matematikundervisningen på gymnasieskolan ska ge eleven förutsättningar att utveckla sju matematiska förmågor. En av dessa är kommunikationsförmågan. Syftet med detta arbete är att kartlägga utbudet av uppgifter som tränar kommunikationsförmågan i en lärobok och jämföra resultatet med hur denna förmåga prövas i nationella prov. Detta görs genom en textanalys av övningsuppgifterna i en av de vanligaste matematikläroböckerna på gymnasiet. Resultatet är att 5,8% av lärobokens övningsuppgifter tränar kommunikationsförmågan medan 34,6% av uppgifterna i ett nationellt prov testar denna förmåga. Skillnaden är avsevärt stor och slutsatsen är att övningsuppgifterna i läroboken inte ger tillräckligt med träning på kommunikationsförmågan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject gymnasieskolan
kommunikationsförmåga
kompetenser
matematik
matematiska förmågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/26150 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics