Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

DSpace Repository

Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö
Author Theodoridou, Elisabeth ; Mikuljan, Marina
Date 2018
English abstract
Street prostitution is a complex phenomenon and, moreover, very sensitive to investigate. The following work is done in cooperation with the Police in Malmö and aims to describe the area named Sorgenfri in Malmö. The study will focus on Agneslundsvägen and its physical structure, which has given street prostitution the prerequisites to establish on the street. In addition, the work describes the attributes that are often found in geographic locations where street prostitution occurs. Furthermore, the paper mentions the changes and rebuildings that have contributed to the fact that the street prostitution in Malmö over the years has been moved from various streets in the Sorgenfri area. The method used can be described as a literature study complemented with interviews and an observation. As things stands, street prostitution is most active on Agneslundsvägen, but as the area is a development project for Malmö city the essay's findings show that, based on previous history and research, it can be assumed that it will again be moved. Agneslundsvägen will get a more natural movement of people and traffic, something that is very disadvantageous for street prostitution.
Swedish abstract
Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt att undersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar till att beskriva området Sorgenfri i Malmö. Studien kommer inrikta sig på Agneslundsvägen och dess fysiska konstruktion som har förutsatt att gatuprostitutionen har kunnat etableras på gatan. Dessutom redogör studien för de attribut som ofta återfinns på geografiska platser där det förekommer gatuprostitution. Vidare omnämner uppsatsen de förändringar och ombyggnationer som bidragit till att gatuprostitutionen i Malmö under åren har förflyttats från diverse gator i området Sorgenfri. Metoden som använts kan beskrivas som en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer samt en observation. I dagsläget är gatuprostitutionen mest aktiv på Agneslundsvägen, men då området är ett utvecklingsprojekt för Malmö stad påvisar uppsatsens resultat att det utifrån tidigare historik och forskning kan antas att den återigen kommer att förflyttas. Agneslundsvägen lär få en mer naturlig rörelse av människor och trafik, något som är väldigt missgynnande för gatuprostitution.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agneslundsvägen
omfördelningseffekt
gatuprostitution
miljöförutsättningar
sexköpslagen
Sorgenfri
Handle http://hdl.handle.net/2043/26169 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics