Gården är till för barnen - några pedagogers tankar kring förskolans utemiljö.

DSpace Repository

Gården är till för barnen - några pedagogers tankar kring förskolans utemiljö.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gården är till för barnen - några pedagogers tankar kring förskolans utemiljö.
Author Palmén, Åsa
Date 2006
Swedish abstract
Ett av förskolans uppdrag är att erbjuda trygga miljöer som främjar barns utveckling, lek och lärande och en sådan miljö är den egna förskolegården. Syftet med min undersökning är att söka reda på hur några yrkesverksamma pedagoger tänker och resonerar kring just utemiljön. Jag utgår från följande frågeställningar: Hur skulle pedagogerna vilja utforma och använda sin förskolegård? Hur resonerar de kring tillgången och användandet av fast respektive löst material? Hur tänker de kring säkerhet kontra barnens behov av utmaningar? Vilka erfarenheter och upplevelser från den egna barndomen präglar deras tankar? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tre barnskötare och tre förskollärare vid en förskola i Malmö. Resultatet av intervjuerna visar att verksamma pedagoger är medvetna om vilken utemiljö som främjar barns lek och utveckling. De lyfter fram vikten av en variationsrik gård med träd, buskar och lite vild vegetation där barnen kan gömma sig eller leka avskilt från vuxna. Förståelsen för barnens behov av utmaningar finns, men oron för att barnen ska göra sig illa och ansvaret för de många barnen gör att barnen till viss del bromsas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Utemiljö
Pedagog
Ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2617 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics