Den tidiga multiplikationsinlärningen

DSpace Repository

Den tidiga multiplikationsinlärningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den tidiga multiplikationsinlärningen
Author Ljunggren, Anders ; Ramstorp, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka var i den tidiga multiplikationsinlärningen hos elever som problem kan uppstå och hur några pedagoger undervisar om multiplikation. I litteraturbakgrunden ger vi en samlad bild av teorier om hur barn lär sig matematik, lärarens roll för inlärning och vad som är känt som problem. I kapitlet om olika räknemetoder visar vi dig som läsare variationer på hur du kan lära ut multiplikation. Som metod för att göra vår undersökning valde vi att göra intervjuer med elever och pedagoger. I resultatet av våra elevintervjuer kunde vi se att uppgiftens utseende, stora tal och elevernas strategier kan vålla problem. Det som framkom var att pedagogerna använder sig av ett laborativt arbetssätt i den tidiga inlärningen, men vi anser att med av bilder skulle multiplikationen kunna göras tydligare för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
Multiplikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2618 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics