Omplanering av kollektivtrafikresa vid trafikstörningar med hjälp av en kontextuellt medveten reseplanerare

DSpace Repository

Omplanering av kollektivtrafikresa vid trafikstörningar med hjälp av en kontextuellt medveten reseplanerare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omplanering av kollektivtrafikresa vid trafikstörningar med hjälp av en kontextuellt medveten reseplanerare
Author Hedström, Morgan ; Söderstrand, Sofia
Date 2018
English abstract
When going on a public transportation journey in Scania, the main tools used to plan for said journey are Skånetrafiken's homepage or their mobile app. To be able to plan for a journey, a traveler does not only need information about a bus's departure and arrival, but also if the trip is delayed, and in that case by how much. Today, there is information given on delayed and canceled trips, but not any help is given about how to plan for an alternate route if any deviations in travel time arise. Information is also given about how late a trip is, and if a train trip is canceled, what legs of the trip replacement buses go. In our work, we propose a way of implementing a contextually aware travel planner that not only informs a traveler if a bus or train is delayed. It will also be a tool for helping a traveler plan for an alternate route if an unexpected delay arises during a trip. We will implement a prototype of a travel planner with the help of Resrobot's API. This prototype will use local time, a vehicle's id and proximity to stops, and will propose alternate routes that a traveler can take if an unforeseen delay arises. We show how this prototype can find alternate routes that could be useful during delays in traffic and in certain circumstances even arrive faster than the suggested routes.
Swedish abstract
När man reser med kollektivtrafiken i Skåne är de främsta verktygen för att planera sin resa antingen Skånetrafikens hemsida eller deras mobila reseplanerare. För att effektivt kunna planera sin resa behöver en resenär inte bara information om när en buss avgår och kommer fram till sin slutdestination, utan också om transportsättet är försenat på något sätt, och vilka nya tider som i så fall gäller. I nuläget får man information om förseningar och inställda resor, men inte hur man kan planera om en resa om avvikelser uppstår. Utöver detta visas det också hur försenad resan i fråga är, och om ett tåg är tillräckligt försenat eller inställt, informeras det även om att ersättningsbussar trafikerar den avbrutna sträckan. Inga andra alternativ vid förseningar presenteras i nuläget via Skånetrafiken. Vi föreslår i vårt arbete ett sätt att göra en kontextuellt medveten reseplanerare, som inte endast kan informera en resenär om en buss är försenad. Den ska även kunna vara en hjälp för att under en pågående kollektivtrafikresa kunna visa alternativa resrutter om en resenär råkar ut för förseningar under resans gång. Med hjälp av Resrobots API implementerar vi en reseplanerarprototyp som tar in information i form av tid, fordons id och närhet till olika hållplatser, och därigenom ger förslag på alternativa resvägar om oförutsedda förseningar uppstår. Vi visar på hur denna prototyp kan hitta alternativa resvägar som skulle kunna vara användbara vid trafikstörningar, och ibland även komma fram snabbare än de rekommenderade rutterna.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject kollektivtrafik
kontextmedveten
reseplanerare
omplanering
trafikstörningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/26199 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics