Instruktionsfilmer och det flippade klassrummet - Det flippade klassrummet, varför inte?

DSpace Repository

Instruktionsfilmer och det flippade klassrummet - Det flippade klassrummet, varför inte?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Instruktionsfilmer och det flippade klassrummet - Det flippade klassrummet, varför inte?
Author Johansson, Martin
Date 2018
Swedish abstract
Det flippade klassrummet är en relativt ny undervisningsmetod som grundar sig på att eleverna förbereder sig inför lektionen genom att ta del av det kursmoment som läraren i vanliga fall skulle gå igenom på lektionen. Vanligtvis sker detta genom att de får se en instruktionsfilm som läraren gjort. På så sätt frigörs tid till annan aktivitet på lektionen, såsom hjälp med läxor eller grupparbeten. Det flippade klassrummet har fått en hel del publicitet och instruktionsfilmerna som är en produkt av metoden finns det många av t.ex. Youtube. Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematiklärares förhållningssätt och inställning till det flippade klassrummet och instruktionsfilmer, och om vilka faktorer som de anser vara de viktigaste begränsningarna för det flippade klassrummet. För detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberades. Intervjuerna analyserades sedan och tolkades med hjälp av ramfaktorteorin och en teori om teknikintegrering i undervisningen. Det största hindret som lärarna såg med det flippade klassrummet var att metoden ställde stora krav på att eleverna förberedde sig inför lektionen, vilket fyra av fem lärare inte trodde att deras elever skulle kunna hantera. En av lärarna ansåg istället att det största hindret av att det var ett stort tidskrävande projekt att börja producera instruktionsfilmer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject det flippade klassrummet
flipped classroom
instruktionsfilmer
omvända klassrummet
ramfaktorteori
teknikintegrering
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/26219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics