Folksagors påverkan på sju förskolebarns lek

DSpace Repository

Folksagors påverkan på sju förskolebarns lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Folksagors påverkan på sju förskolebarns lek
Author Larsson, Linda ; Pergali, Vickie
Date 2006
Swedish abstract
Förskolans verksamhet skall främja lek och kreativitet, stimulera fantasi, inlevelse och kommunikation med hjälp av bl.a. drama, musik och rörelse. Syftet med undersökningen är att belysa hur temaarbete med berättade och dramatiserade folksagor påverkar sju barns lek i förskolan med tillgänglig rekvisita. Studien är kvalitativ och har genomförts med berättande/dramatisering av två folksagor, observationer och videodokumentation av lek och intervjuer med barnen Studien genomfördes i en barngrupp med sju barn mellan fyra till fem år. Båda sagorna vi valde att presentera för barngruppen genom berättande och dramatisering har använts i leken. Sagorna bearbetades i leken och barnen fastnade för olika händelser och karaktärer från sagorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sagor
folksagor
förskolebarn
lek
berättande
dramatisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics