Praktiker i den öppna fritidsverksamheten

DSpace Repository

Praktiker i den öppna fritidsverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Praktiker i den öppna fritidsverksamheten
Author Nilsson Mohammadi, Robert
Research Centre Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Date 2018
Swedish abstract
Utifrån upplevelsen att fritiden, fritidssektorn och fritidssektorns arbetare ofta blir osynliggjorda formulerades projektet ”Praktiker i den öppna fritidsverksamheten”. Rapportens övergripande syfte är att sätta ord på fritidsledares tysta kunskap och därmed synliggöra deras kompetenser och bidrag. En målsättning är varit att ge fritidsledarna verktyg för fördjupad reflektion kring sin praktik. Målet är också varit att använda fritidsledares kunskap för att generera nya forskningsfrågor och identifiera områden för framtida utvecklingsarbeten. För att nå dessa målsättningar formulerades frågeställningen: Hur konstruerar fritidsledare sina erfarenheter av att arbeta i den frivilliga fritidssektorn? Denna fråga utforskades i forskningscirklar med yrkesverksamma fritidsledare i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Forskningscirklarna var inspirerade av den samhällsvetenskapliga metoden minnesarbete. Forskningscirklarna producerade en uppsättning berättelser som beskriver typiska situationer i fritidsarbetet. Dessa berättelser både klargör och utökar den etablerade kunskapen om fritidsledares professionella bidrag. Analysen av dessa berättelser visar att skapandet av förändring är arbetets kärna. De beskrivna förändringarna sker i ungdomar, i ungdomars sätt att relatera till sin omvärld, eller i samhället omkring ungdomarna. Det framkommer också att fritidsledarna besitter narrativa och kurativa kompetenser, som går ut på att generera och undersöka kopplingarna mellan ungdomars berättelser om sig själva, olika grupper och samhället. Fritidsledarna skildrar också en rädsla för att få rollen av utryckningspersonal, och för att bli en behållare för olika problem som samhället befinner sig i. Rapporten bidrar också med vetenskaplig metodutveckling genom att visa hur metoden minnesarbete kan fungera i praktiken.
Language swe (iso)
Subject Den öppna fritidsverksamheten
Fritidsgård
Fritidsledare
Tyst kunskap
Forskningscirkel
Minnesarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/26227 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics