Tidig NO-undervisning

DSpace Repository

Tidig NO-undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tidig NO-undervisning
Author Bengtsson, Björn ; Mattsson, Dan ; Strandh, Karin
Date 2006
English abstract
Teaching Science During the Early Years For Example Chemistry
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om tidig NO-undervisning påverkar elevers föreställningar, attityder till och engagemang inför naturvetenskapliga fenomen. Vi ville också undersöka om det fanns någon skillnad på flickor och pojkar i detta avseende. I vår undersökning har vi inriktat oss på ämnet kemi. Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar bestämde vi oss för att göra en fallstudie. I den ingick kvalitativa intervjuer med elever och experiment med löpande observationer av eleverna. Vår undersökningsgrupp var en klass i skolår 3 där halva gruppen (tio elever) var experimentvan sedan den gick i förskoleklass. När vi läst litteraturen och genomfört vår undersökning har vi blivit stärkta i vår uppfattning att det är bra för eleverna att börja tidigt med de naturvetenskapliga ämnena. Vi upplever att den experimentvana gruppen hade en positivare attityd till naturvetenskapliga fenomen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject NO-undervisning
kemi
föreställningar
attityder
engagemang
genus
fallstudie
intervjuer
observationer
experiment
Handle http://hdl.handle.net/2043/2623 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics