Elevers vardagsföreställningar - oxidation

DSpace Repository

Elevers vardagsföreställningar - oxidation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers vardagsföreställningar - oxidation
Author Ehlén, Anders
Date 2006
English abstract
Everyday notion is a fenomena for pupills to explain a occurrence that doesn´t have a accepted sicence justification. The problem is that the pupills get the wrong idéa about the meaning of notion. Specially the term oxidation, had interested me.
Swedish abstract
Vardagsföreställning som fenomen är ett sätt för eleven att förklara ett skeende där eleven inte har full insikt och felaktiga idéer om naturvetenskapliga händelser kan därmed permanentas. I mitt examensarbete har jag undersökt elevers vardagsföreställningar kring begreppet oxidation samt om dessa föreställningar kan förändras till vetenskapligt korrekta begrepp. Genom enkätundersökning av elever ur låg-, mellan-, och högstadiet, gjorde jag ett studium över deras användande av begreppet oxidation och eventuella vardagsföreställningar kring det. Jag studerade även hur elevernas lärare bearbetade dessa vardagsföreställningar. Metoden jag använde var kvalitativa enskilda intervjuer. Elevers begreppsanvändande är inte en naturlig del vid inlärning, de växer fram med vidgade erfarenheter. Resultatet av enkät och intervju bidrog till min slutsats att det finns faktorer som påverkar elevers förståelse av begreppet oxidation. Dessa faktorer är av vikt för förståelsen hur elever bearbetar sina vardagsföreställningar. De faktorer som kom att påverka i min slutsats var inlärningsstilar, studiemiljö och interaktionen i studiegruppen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Begrepp
Kemiundervisninng
Oxidation
Vardagsföreställning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics