CRISIS INTERVENTION TEAM, EN MODELL SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA POLISERS MÖTE MED DEN PSYKISKT SJUKE- EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER CIT-MODELLENS INFLYTANDE PÅ POLISIÄRT ARBETE

DSpace Repository

CRISIS INTERVENTION TEAM, EN MODELL SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA POLISERS MÖTE MED DEN PSYKISKT SJUKE- EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER CIT-MODELLENS INFLYTANDE PÅ POLISIÄRT ARBETE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title CRISIS INTERVENTION TEAM, EN MODELL SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA POLISERS MÖTE MED DEN PSYKISKT SJUKE- EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER CIT-MODELLENS INFLYTANDE PÅ POLISIÄRT ARBETE
Author Haddou, Mustafa ; Catovic, Azra
Date 2018
English abstract
A big part of police work today revolves around dealing with mentally ill individuals, and being able to do so is very important. An increase in mental illness in society has led to more police employees having to deal with individuals who suffer from mental illness. This systematic literature review aims to investigate how CIT can influence the meeting between officers and the mentally ill individual. Current research on CIT has shown a positive effect on improving the situations in which officers and individuals with mental health interact. These positive outcomes could be discussed in relation to four themes. Direction to mental health services & number of arrests and an increase in knowledge regarding mental health was two of the themes identified. The other two themes was use of force/safer interactions and a change in attitudes and perceptions about mental health. CIT was found to have a positive impact on direction to mental health services, an increase in knowledge and changes in attitudes and perception. Some support could be found for a decrease in use of force and amount of arrests after completion of CIT training.
Swedish abstract
Idag innefattar en del av det polisiära arbetet bland annat att bemöta och handskas med psykiskt sjuka individer. Då den psykiska ohälsan ständigt ökar i samhället innebär det att allt fler anställda hos polismyndigheten möter psykiskt sjuka individer. Därför är det betydelsefullt att poliser har kunskap om psykisk ohälsa. Genom kunskap kan samspelet mellan polis och den psykiskt sjuke ske på bästa möjliga vis. Denna uppsats önskar att belysa hur CIT (Crisis intervention teams) påverkat polisens möte med personer med psykisk ohälsa. CIT har visat sig positivt kunna påverka mötet mellan polis och den sjuke. Den positiva inverkan av CIT diskuteras utifrån fyra övergripande teman; hänvisning till vård och antal gripande, ökning av kunskap, bruk av våld, säkrare möten samt förändring av attityder och uppfattningar om psykisk ohälsa. CIT visade sig ha en positiv inverkan på hänvisning till vård samt har visat en ökning av kunskap kring psykisk ohälsa vilket bidragit till förändring av attityder och uppfattningar gällande psykisk ohälsa. Det gick att finna visst stöd i uttalandet att CIT inneburit en minskning av våld och antal gripande.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Crisis intervention teams
CIT
Polisen
Psykisk ohälsa
Systematisk litteraturöversikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/26246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics