”JAG VILL BLI TÄT OCH KÄND” - EN INNEHÅLLSANALYS OM VARFÖR TVÅ PODCASTS PODCASTAR

DSpace Repository

”JAG VILL BLI TÄT OCH KÄND” - EN INNEHÅLLSANALYS OM VARFÖR TVÅ PODCASTS PODCASTAR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”JAG VILL BLI TÄT OCH KÄND” - EN INNEHÅLLSANALYS OM VARFÖR TVÅ PODCASTS PODCASTAR
Author Skärberg, Malin ; Tepliakova, Julia
Date 2018
English abstract
In this study we will attempt to find the reasons why two of the biggest podcasts in Sweden actually is podcasting. Is it for economic reasons, maintain famous, spread knowledge, for job purpose or their interest in the medium. This is a study that is highly relevant for today's society where just talking about your life gives you all the benefits of maintain an image in the social media world. The question will be answered with the help of a quantitative content analysis combined with a qualitative content analysis of two episodes of each podcast. The results shows that the most used category and subject of the ones that we earlier defined was for the both was fame and job and career. The study is analysed through relative media and communication theories for example thoughts of Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Jürgen Habermas and Henry Jenkins.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att finna orsaker till varför två av Sveriges största podcastar-duo podcastar. För att finna orsaken använder vi oss av fem kategorier som kan vara anledningen, ekonomiska anledningar, kändisskap, att sprida kunskap, utveckling av jobb och karriär eller allmänt intresse för sociala medier. Denna studie är av hög relevans i dagens samhälle där att tala om sin livsstil kan ge alla fördelar för att upprätthålla eller skapa en image på sociala medier. Frågeställningarna kommer att behandlas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys i kombination med en kvalitativ innehållsanalys av två avsnitt från vardera podcast. Resultatet visar på att de mest använda ämnen av de som tidigare definierats var kändisskap och jobb & karriär. Studien är analyserad med relevant forskning inom medie-och kommunikation av till exempel Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Jurgen Habermas och Henry Jenkins.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject podcast
motiv till podcasting
producer
consumer
offentlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/26250 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics