Nyanlända barns språkutveckling - ur förskollärares perspektiv

DSpace Repository

Nyanlända barns språkutveckling - ur förskollärares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända barns språkutveckling - ur förskollärares perspektiv
Author Rasho, Rynaz ; Suliman, Hozan
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare arbetar med nyanlända barns språkutveckling i svenska språket och hur man kommunicerar med dessa barn i förskolan. Vi undersökte även hur förskollärare använde olika arbetssätt för att fånga barnens intresse även om dessa barn saknade kunskap i det svenska språket. Vårt material samlades in genom kvalitativa intervjuer som metod. Vi intervjuade förskollärare från två förskolor i olika kommuner för att vi skulle se skillnader och likheter i hur man arbeta med nyanlända barns språkutveckling. Genom att också använda oss av litteraturgenomgång av aktuell litteratur har vi kunnat koppla intervjuresultatet till litteraturen. Resultatet visar att förskollärare arbetar på lite olika sätt med nyanlända barn språkutveckling men ändå har gemensamma tankar och så att de utvecklar svenska språket är om att det är viktigt att vara lyhörda för barns intresse och skapa en trygg miljö för dem.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Språkutveckling
kommunikation
nyanlända barn
förskolan
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/26261 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics