Digitala plattformars ekosystem - en kvalitativ studie om digitala plattformars påverkan på företag

DSpace Repository

Digitala plattformars ekosystem - en kvalitativ studie om digitala plattformars påverkan på företag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Digitala plattformars ekosystem - en kvalitativ studie om digitala plattformars påverkan på företag
Author Törngren, Pontus
Date 2018
English abstract
Digital platforms are common today and many organizations use digital platforms. Recent research in the field have focused on the technical aspects of the digital platforms and often on the more recognized digital platforms such as Facebook and Google. Therefore, this study has purpose to describe the opportunities and challenges six Swedish companies operating in different business areas experience with digital platforms in relation to cooperation. The study was made with six Swedish small and medium sized business that operated in different business areas. I have used qualitative interview studies with an abductive methodology. The interviews were conducted with one respondent from each of the businesses. The result shows that there are many opportunities and challenges with digital platforms in the aspect of cooperation. The opportunities that was identified was more effective processes, integration between different systems, changing roles, the creation of digital ecosystems, combination of recourses and possibilities to share knowledge. The opportunities also created different challenges which was identified as the connection between people and the digital platform, the control of the content, value creation for all parties, routines and processes and dependency between actors in the network. With the result from this study I want to contribute with new knowledge to the field digital platforms but also to show the businesses the opportunities digital platforms create in cooperation and what challenges they need to think of.
Swedish abstract
Digitala plattformar är idag vanligt förekommande och används av flera organisationer. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de tekniska aspekterna av digitala plattformar och främst på de större mer välkända digitala plattformarna som Facebook och Google. Därför har denna studie som syfte att beskriva de möjligheter och utmaningar sex svenska företag verksamma inom olika affärsområden upplever med digitala plattformar i relation till samarbete. Studien genomfördes med sex små och medelstora företag verksamma inom olika affärsområden. Studien är en kvalitativa intervjustudie med en abduktiv metod. Intervjuerna genomfördes med en respondent från var och en av företagen. Resultatet av studien visar att det finns många möjligheter och utmaningar med digitala plattformar i relation till samarbete. De möjligheter som identifierades var mer effektiva processer, integration mellan olika system, förändrade roller, uppkomsten av digitala ekosystem, kombination av resurser och möjligheter till kunskapsdelning. Möjligheterna skapade också olika utmaningar som identifierades som sambandet mellan människor och den digitala plattformen, kontroll av innehållet, värdeskapandet för alla parter, rutiner och processer och beroendet mellan aktörer i nätverken. Med resultatet av denna studie vill jag bidra med ny kunskap inom fältet digitala plattformar, men även visa företag vilka möjligheterna digitala plattformar skapar i samarbete och vilka utmaningar de behöver tänka på
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digital platforms
Cooperation
Business networks
Handle http://hdl.handle.net/2043/26306 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics