Mäklarens centrala roll i en budgivning och osäkerheten kring den

DSpace Repository

Mäklarens centrala roll i en budgivning och osäkerheten kring den

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäklarens centrala roll i en budgivning och osäkerheten kring den
Author Öberg, Felix ; Thuresson, Christoffer
Date 2018
English abstract
The uncertainty around the bidding in the real estate is big nowadays. There is no clarity in the law and much has been formed in practice. The real estate agent sits on all the information and with it still represent both the seller and the buyer. The law has been changed and developed through the introduction of new paragraphs. Despite this, the reports of bidding to FMI is increasing each year. It’s said that it’s the seller that controls the deal and the real estate agent gives advice. The seller has “free trial” and makes the decisions. A bid is not binding which means that you can bid without really having the money. To increase the trust against the clients they changed the law in 2011 which means that the real estate agent must provide an offer list. The thought was to increase the transparency and put confidence in the clients. The question is if this has helped or not. If the real estate agent informs and gives the right directive, customers have confidence in the agent. Without communication there is no confidence. Much responsibility remains on the agent when there is no regulation in law. To develop and improve requires stricter legislation and clearer design.
Swedish abstract
Osäkerheten kring budgivning är stor på dagens marknad. Det finns ingen tydlighet i lagtexten och stor del har formats i praxis. Mäklaren sitter på all information och ska utifrån den ta vara på både säljarens och köparens intressen. Lagen har förändrats och utvecklats genom införande av nya paragrafer. Trots detta ökar anmälningarna om budgivning till FMI varje år. Man säger att det är säljaren som styr affären och mäklaren som ger råd. Säljaren har dessutom ”fri prövningsrätt” och sitter med beslutsfattandet själv. Bud är inte bindande vilket gör att man har möjlighet att lägga bud utan att stå för det. För att öka tilliten mot kunderna infördes 2011 en ny lag, där mäklaren måste upprätta en anbudsförteckning över de bud som inkommer. Tanken var att öka transparensen och ingjuta förtroende för kunderna. Frågan är om det har gett effekt eller tilliten är samma som tidigare. Kunderna har, så länge mäklaren informerar och ger rätt direktiv, förtroende för mäklaren. Uteblir kommunikationen brister förtroendet. Mycket ansvar ligger fortfarande på mäklaren när det inte finns reglerat i lag. För att utveckla och förbättra kräv det strängare lagstiftning och tydligare utformning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mäklare
Budgivning
Fastighetsmäklarlagen
Handle http://hdl.handle.net/2043/26334 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics