Truppgymnastikens relation till media

DSpace Repository

Truppgymnastikens relation till media

Details

Files for download
Blocked
Truppgymnastikens ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Truppgymnastikens relation till media
Author Koch, Filippa
Date 2018
English abstract
This bachelor thesis is written aims to develop and put light upon minor sports relationships to media. In what way do the sport wants to be looked upon and how does the media make them look? What do the sports do to be seen in media and how doe s media treat the sports? This specifies on TeamGym. Female athletics are the dominate ones and is exercised from basic- to high level. Seen to quantity, this specific sport is one of the major ones in Sweden but when it come sto visibility in media, the protion is rather small. SVT – Swedish television is basically the only TV-channel that broadcasts the sport, which they only tend to do during major competitions such as the swedish, Nordics or European championships. This study will enlighten the toughts ans aims of TeamGym to amore well-known and media-friendly sport as well as the study will include SVT’s perspective and thoughts of the matter. The empirics to the study will be collected and sought qout through a triangulation of interviews, document analysis as well as observations of video-clips from different live-broadcasts. The three methods will together provide an overall picture for the result and futhermore, the discussion. The study puts weight on dedication and will to be seen as a professional sport. Different kind of changes in order to get to where the sport wants to be, in terms of media publicity will be discussed whilst the safety and stabile ground that the sport rely on will be enlightened. The study will also take broadcasters ans publishers perspectives into consideration. Their neutral standing point, thoughts regarding public service ans as a reader of this thesis you will acquaintance yourself with ask or talk to. This is a study about Teamgym’s relationship with the media.
Swedish abstract
Detta är en kandidatuppsats skriven i tanke att utveckla och upptäcka mindre idrotters relation till media. Hur vill egentligen idrotten framstå och hur framställer media idrotten? Vad gör idrotten för att synas i media och hur behandlar media idrotten? Denna uppsats har sitt fokus och sin studie i truppgymnastiken. Truppgymnastiken är en stor sport i Sverige i antal utövare men betydligt mycket mindre i media. Sporten har både bredd- och tävlingsverksamhet och är dominerad av kvinnliga idrottare. Idag är det i stort sett bara SVT som sänder sporten och då endast vid större tävlingar så som Svenska mästerskapen, Nordiska mästerskapen och Europeiska mästerskapen. Denna uppsats kommer att belysa truppgymnastikens egna tankar och målsättningar mot en mer välkänd och mediavänlig sport samtidigt som den också kommer att lyfta SVTs perspektiv i frågan. Empirin till studien är insamlad genom en triangulering av intervjuer, dokumentanalys samt observationer av klipp från livesändningar. Denna typ av metod gav en helhet till resultatet då de olika delarna bekräftade varandra. Denna studie lyfter engagemang och vilja om att ses som en professionell sport. En medvetenhet om de förändringar som bör göras för att lättare komma dit sporten vill i media, samtidigt som tryggheten i själva utövandet av sporten lyser igenom. Studien lyfter också perspektivet från media som publicerar och sänder. Deras neutrala ingång, tänket kring public service och vetskapen om att idrotterna är många. I denna uppsatts kommer du också att få bekanta dig med en relation som kan se annorlunda ut beroende på vem du frågar och från vilket perspektiv. Detta är en studie om truppgymnastikens relation till media.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Truppgymnastik
Handle http://hdl.handle.net/2043/26347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics