"Det är taskigt" - En studie om barns beskrivningar och tankar om mobbning.

DSpace Repository

"Det är taskigt" - En studie om barns beskrivningar och tankar om mobbning.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är taskigt" - En studie om barns beskrivningar och tankar om mobbning.
Author Nilsson, Veronica
Date 2006
Swedish abstract
Bakgrund: Varje år mobbas 100 000 elever och 15 procent av eleverna i årskurs 4 uppger, i en rapport från Barnombudsmannen att de blivit mobbade. Syfte: Min studie avser att undersöka hur barn i årskurs fyra på två olika skolor i Malmö allmänt tänker kring mobbning och hur dessa tankar kan ses ur ett genusperspektiv. Syftet med min studie är att undersöka hur barn i årskurs fyra på två olika skolor i Malmö tänker om mobbning. Eftersom jag under mitt yrkesmässiga liv kommer arbeta med barn på förskola och i skola bedömer jag att det är centralt för mig att ha kunskap om mobbning för att på bästa sätt kunna förebygga, uppmärksamma och motverka mobbning, samt att hjälpa barnen att själv stoppa mobbning. Problemprecisering: Hur beskriver och förklarar barn mobbning, hur tänker de kring flickors respektive pojkars mobbning och uppfattar de risken att drabbas olika för invandrare och svenskar? Metod och urval: Jag gjorde inledningsvis ett försök till jämförande kvantitativ undersökning genom enkät som sedan kompletterades med en kvalitativ undersökning där sammanlagt sex barn deltog i intervjuer. Resultat: Barnen beskriver mobbning oavsett skola och etnicitet som ett oönskat beteende. De tror inte att risken att mobbas är större beroende på etnisk bakgrund och har en traditionell bild av hur flickor respektive pojkar mobbar. Vidare framgår att barnen har en tydlig och utvecklad strategi för att själv försöka undvika mobbning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mobbning
Elever
Genus
Skola
Etnicitet
Erfarenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics