Pedagogiskt drama på Montessoriskolor

DSpace Repository

Pedagogiskt drama på Montessoriskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogiskt drama på Montessoriskolor
Author Enebrant, Therese
Date 2006
English abstract
Teachers´ Stories About the Combining Pedagogical Drama with the Montessori Educational Method
Swedish abstract
Jag, Therese Enebrant, läser pedagogiskt drama 51-60p på Malmö Högskola, 2006. Denna c-uppsats har jag valt att kalla "Pedagogiskt drama på Montessoriskolor". Mitt syfte med studien är att undersöka vilka möjligheter det finns i att kombinera pedagogiskt drama med Montessoripedagogiken. Mina frågeställningar är: • Går det att kombinera pedagogiskt drama med Montessoripedagogiken och i så fall hur? • Vad innebär pedagogiskt drama för pedagogerna på Montessoriskolorna? • Vad vill man uppnå med att använda pedagogiskt drama i undervisningen och vilken inställning har kollegerna till ovanstående? • Hur kan jag dra nytta av resultaten i min framtida profession? De metoder som jag har använt mig av är intervju samt observationer. Jag har intervjuat pedagoger som arbetar med barn från 3 års ålder och upp till 12 år. Barnen kommer från två Montessoriskolor. Mitt resultat visar att alla pedagogerna som jag har intervjuat tycker att barnen utvecklas personligt samt i grupp med hjälp av pedagogiskt drama. Det har också kommit fram att det är en oslagbar kombination att kombinera pedagogiskt drama med Montessoripedagogiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject personlig utveckling
social kompetens
utveckling av gruppen
pedagogiskt drama
Montessoripedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics