“Om inte vi fick bestämma, skulle inget vara roligt” - En studie om elevinflytande i grundskolan

DSpace Repository

“Om inte vi fick bestämma, skulle inget vara roligt” - En studie om elevinflytande i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Om inte vi fick bestämma, skulle inget vara roligt” - En studie om elevinflytande i grundskolan
Author Delin, Ulrika ; Lundén, Nina
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och elever kan uppfatta och tolka begreppet elevinflytande. Uppsatsens frågeställningar är följande: Hur uppfattar lärare och elever begreppet elevinflytande? Hur beskriver lärare och elever elevinflytande i klassrummet? Hur ser lärare och elever på eventuella kopplingar mellan elevinflytande och studiemotivation? De teoretiska perspektiv vi använt oss av är John Deweys Reformpedagogik och Edward Decis Self-Determination Theory. Som undersökningsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer på en grundskola i södra sverige. Respondenterna består av totalt trettio elever från en lågstadieklass och en mellanstadieklass. Samt deras tre lärare. Resultatet i undersökningen visar att det inte finns en entydig uppfattning eller någon arbetsbeskrivning gällande begreppet elevinflytande. Ingen av eleverna vet vad begreppet innebär. Två av lärarna beskriver elevinflytande som en övning i demokratiskt beslutsfattande. Den tredje läraren använder elevinflytande som ett verktyg i undervisningen för att öka studieresultatet. Både elever och lärare beskriver att det finns ett samband mellan den upplevda graden av elevinflytande och studiemotivation. Tidigare forskning visar och vår undersökning bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan elevens inflytande i undervisningen och studiemotivation.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
elevperspektiv
grundskola
lärarperspektiv
makt
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/26373 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics