Utmaningar vid användning av hållbara designmetoder i produktutvecklingen

DSpace Repository

Utmaningar vid användning av hållbara designmetoder i produktutvecklingen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Utmaningar vid användning av hållbara designmetoder i produktutvecklingen
Author Agin, Helin
Date 2018
English abstract
This essay is about how common design tools and methods to develop sustainable products are present in the design process. Do product designers use these methods in their development or are they seen as somewhat stressful to integrate in their development? A study has examined the concept of sustainable development, the design tools that are available and the use of them in the design process. The study shows that the application of sustainable design tools and methods in the design process can vary from individual to individual. However, there is one major flaw to master many of the different tools and methods to develop sustainable products. This is because many tools and methods are difficult to use and the knowledge on how to use them in the design process is insufficient.
Swedish abstract
Denna studie kommer undersöka användningen av metoder i designprocessen för att utveckla hållbara produkter och vilka utmaningar produktdesignern upplever att använda metoderna i designprocessen. I denna studie kommer metoderna livscykelanalys, ekodesign, biomimetik, miljöeffektanalys (EEA), cirkulär ekonomi, Cradle to cradle och design for sustainable behaviour granskas. Även Certifieringar såsom Bra miljöval, EU-blomman och Svanen kommer tas upp. Studien har granskat begreppet hållbar utveckling samt vilka metoder för att utveckla hållbara produkter är effektivast att använda i designprocessen. Två kvalitativa intervjuer har gjorts med Sara Renström, en industridesigner som jobbar med att utveckla egna metoder inom hållbar utveckling. Agneta Melin, en expert inom miljöfrågor och som jobbar med företag och myndigheter med hållbar produktutveckling. En enkätundersökning har utförts med 14 deltagande produktdesigner för att få en större bild av hur det ser ut i deras designprocess och vilka hinder som finns vid användning av hållbara metoder i designprocessen. Studien visar att tillämpning av hållbara metoder i designprocessen kan variera från individ till individ. Dock finns det en stor brist när det gäller att behärska många av de olika metoderna för att utveckla hållbara produkter. Detta beror på att många av dessa metoder är svårhanterliga samt att det inte finns resurser till användningen i designprocessen.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Design för hållbar utveckling
designprocess
hållbara metoder och verktyg
livscykelanalys
hållbar design
Design for sustainability
design process
sustainable practices and tools
life cycle assessment
sustainable design
Handle http://hdl.handle.net/2043/26379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics