Spela roll i verkligheten

DSpace Repository

Spela roll i verkligheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Spela roll i verkligheten
Author Åström, Malin
Date 2006
English abstract
By using pedagogic drama exercises I wanted the pupils to understand theoretical sociological conceptions such as e.g. socialisation and status. I made the pupils dress themselves in roles of respectively high status and low status, after which they went out into the community and experienced the reactions to their way of behaving, dress etc. In order to evaluate my way of working with pedagogic drama I have used triangulation which means that I have used three different methods, questionnaire, interviews and observations, to see if my working procedure really works. The survey showed that the pupils appreciated this way of working. They got an insight in the process of socialisation and a useful side effect was that the pupils self confidence increased and they became more aware of how the exterior influence the possibilities to communicate.
Swedish abstract
Vårterminen -06 skulle jag undervisa första årskursen på gymnasiets Barn och fritidsprogram om socialisationsprocessen. Jag ville undersöka om dramapedagogiska metoder var ett bättre sätt att lära eleverna än den traditionella undervisningen. Genom att använda dramapedagogiska övningar ville jag att eleverna skulle förstå olika socialisationsteorier. Jag lät eleverna också iklä sig hög- respektive lågstatusroller för att sedan gå ut i samhället och direkt erfara omgivningens respons på deras sätt att bete sig, klä sig etc. För att utvärdera mitt dramapedagogiska arbetssätt har jag använt mig av triangulering vilket innebär att jag har använt tre olika metoder, enkätundersökning, intervjuer och observationer, för att undersöka om mitt arbetssätt fungerar. Undersökningen visade att eleverna uppskattade att arbeta på detta sätt. Eleverna fick en insikt om socialisationsprocessen och en nyttig sidoeffekt var att eleverna fick större självförtroende och blev medvetna om hur mycket det yttre påverkar möjligheten till kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Socialisation
Status
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/2640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics