Pedagogiskt drama, en möjlighet till förändring - en studie kring en alternativ metod i arbetet mot en mer jämställd skola

DSpace Repository

Pedagogiskt drama, en möjlighet till förändring - en studie kring en alternativ metod i arbetet mot en mer jämställd skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogiskt drama, en möjlighet till förändring - en studie kring en alternativ metod i arbetet mot en mer jämställd skola
Author af Forselles, Björn
Date 2006
English abstract
This essay is a study about how the pedagogical drama can be used as a method in striving for correspondence between genders in school. My intention is to observe if, and in what way the pedagogical drama can achieve equal opportunities between girls and boys in the sixth grade and how it can create a better perception of the gender disposition in our society. The starting point will be a discussion about the gender roles in our society and their different potentials. I will also present some tools in pedagogical drama. In the second part of my study I’ll make a summary of my observations with two classes in the sixth grade. In the end I will pin-point some significant issues of what you, as an educationalist should consider in your use of pedagogical drama as one way to achieve equal opportunities between genders in school. Keywords: Attitude valuation, equality, forum theatre, gender roles, pedagogical drama
Swedish abstract
Jag har i denna studie valt att undersöka hur pedagogiskt drama kan fungera som en metod i arbetet mot en mer jämlik skola. Mitt syfte med undersökningen var att undersöka om och på vilket sätt pedagogiskt drama kan främja arbetet kring jämställdhet mellan pojkar och flickor i åk 6. Jag försökte även få svar på hur man med hjälp av pedagogiskt drama kan arbeta med att skapa en större förståelse för våra könsroller i samhället. Inledningsvis kommer jag att diskutera kring könsrollerna i samhället och flickor och pojkars olika förutsättningar. Vidare kommer jag att diskutera kring några av de olika metoderna inom pedagogiskt drama. I den andra delen av uppsatsen presenterar jag en sammanfattning av de observationer som jag gjort i två år 6:or, där jag har arbetat med några av de metoder som pedagogiskt drama innehåller. I mina observationer har jag valt att undersöka hur metoderna inom pedagogiskt drama kan bidrar till att skapa en större förståelse för ämnet som diskuteras. I slutet av uppsatsen kommer jag även att diskutera kring vad man som pedagog bör tänka på när man använder metoderna inom pedagogsikt drama. Jag har under min studie upptäckt att pedagogiskt drama fungerar som en utmärkt metod i arbetet med jämlikhet i skolan och även för att skapa en större förståelse för samhällets könsroller. I övningarna har eleverna varit delaktiga och blivit en del av processen, vilket bidragit till en ökad förståelse. Jag har genom min studie även upptäckt hur stort ämnet jämlikhet egentligen är och att vi alla har en del i arbetet. Det gäller bara att våga bryta mönstret och bidra till en förändring redan idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Forumspel
jämlikhet
könsroller
pedagogiskt drama
värderingsövningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics