Grön marknadsföring? Hållbarhet i visuell marknadsföring av kläder

DSpace Repository

Grön marknadsföring? Hållbarhet i visuell marknadsföring av kläder

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Grön marknadsföring? Hållbarhet i visuell marknadsföring av kläder
Author Johnsson, Nellie
Date 2018
Swedish abstract
I uppsatsen undersöks kommunikationen av hållbarhetsarbete inom klädbranschen. Medan generella förutsättningar för detta undersöks, studeras framförallt det svenska modemärket Filippa K. Företaget arbetar med hållbarhet på flera områden i sin produktionskedja, men detta kommuniceras inte tydligt i kommersiella kanaler. Av litteraturstudier på ämnet framgår dock att marknadsföring av hållbarhet är knepigt och företagets kommersiella bildspråk, utan att vara övertydligt, förmedlar hållbara konsumtionsvärderingar. Undersökningen genomförs med en grund i semiotik och diskursteori. Därutöver bygger arbetet på litteratur inom marknadsföring och hållbarhet. Resultatet pekar på att Filippa K har en bra utgångspunkt i sin kommunikation av kvalitet och enkelhet, för att även förmedla hållbarhet. Det är dock en bit kvar till att visuellt förmedla hållbarhet; bildspråket är tidvis inkonsekvent på ett sätt som motsäger en mer reflekterad konsumtion. Någon form av transparens skulle även vara behövligt.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject bildanalys
marknadsföring
greenwashing
Handle http://hdl.handle.net/2043/26410 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics