Är brottning något som bör praktiseras i skolan?

DSpace Repository

Är brottning något som bör praktiseras i skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är brottning något som bör praktiseras i skolan?
Author Sollevi, Oskar
Date 2018
English abstract
The purpose of the study is to investigate how students and teachers experience martial arts and how it have grown into school and if its suitable in school. Issues that the study will answer: ● How do educators and students experience martial arts in school? The study uses a quantitative questionnaire and structured interviews. The study is made at two different schools in two different classes. The results show that some types of students tend to be violent of martial arts in school. The study shows how to prevent this behavior. What also affects the students' positive experience of a martial arts lesson in school is also evident in the study.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare upplever kampsport och om den kan användas i skolan. Frågeställningar som studien kommer svara på: ● Hur upplever pedagoger och elever kampsport i skolan? Studien använder sig av en kvantitativ enkätundersökning samt strukturerade intervjuer. Studien är gjord på två olika skolor i två olika klasser. Resultatet visar att vissa typer av elever tenderar att bli våldsamma av kampsport i skolan. I studien framgår det hur man ska förebygga detta beteende. Vad som påverkar elevernas positiva upplevelse av en kampsportslektion i skolan framgår även i studien.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kampsport
MMA
Idrott och Hälsa
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/26418 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics