Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

DSpace Repository

Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige
Author Petrovic, Nikolina
Date 2018
English abstract
So far, research has shown that the meat consumption is growing and it is estimated to continue to increase in the world, despite being aware of the negative consequences the meat production and consumption entails. For the first time in 30 years, the meat consumption in Sweden has decreased. This study is theory based and aims to find the reason to why this reduction has taken place. Semi-structured interviews in the form of telephone interviews and face-to-face interviews were conducted with a total of 13 people. Six themes were presented in the analysis of the interviews; awareness, health, ethics, meat substitute, identity & culture and environmental impact. The result showed that the awareness of animal issues and health aspects of meat consumption were the motivation behind the trend. Awareness has increased, among other things, due to the dissemination of information on social media. Culture and norms also have an impact on an individual's consumption choices.
Swedish abstract
Hittills har forskning visat att köttkonsumtionen växer och den har beräknats att fortsätta öka i världen trots att man börjat bli medveten om de negativa konsekvenser köttproduktionen och konsumtionen medför. Nu har för första gången på 30 år köttkonsumtionen i Sverige minskat. Denna studie är teoribaserad och syftar till att finna anledningen till varför denna minskning har skett. Semistrukturerade intervjuer i form av telefonintervjuer samt face-to-face intervjuer genomfördes med sammanlagt 13 personer. Sex teman togs fram i analysen av intervjuerna; medvetenhet, hälsa, etik, köttets substitut, identitet & kultur och miljöpåverkan. Resultatet visade att medvetenhet kring djuretiska frågor samt hälsoaspekter kring köttkonsumtion var motivet bakom trenden. Medvetenheten har ökat bland annat tack vare spridning av information på sociala medier. Kultur och normer har även en påverkan på en individs konsumtionsval.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject köttkonsumtion
hållbar utveckling
miljöpåverkan
medvetenhet
hälsa
etik
karnist
vegetarian
vegan
Handle http://hdl.handle.net/2043/26422 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics