PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERING, EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERINGEN BLAND SYRISKA NYANLÄNDA I SVERIGE

DSpace Repository

PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERING, EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERINGEN BLAND SYRISKA NYANLÄNDA I SVERIGE

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERING, EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERINGEN BLAND SYRISKA NYANLÄNDA I SVERIGE
Author Ahmad, Muammad
Date 2018
English abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between post-migration factors, mental ill health and the introduction among Syrian new arrivals in Sweden. The three questions of the study are: Which factors can new arrivals from Syria experience during the first period in Sweden related to their mental health ?, how can mental health of new arrivals affect the introduction? and how can introduction activities affect mental health of new arrivals? The study consists of qualitative semi-structured interviews with five new arrivals from Syria who have diagnosis or symptoms of mental health. The results of the study show that the informants in the first period in Sweden have experienced difficulties in communication and in finding a job. One the other hand, there are positive factors such as safety. The results also show that memory problems, concentration difficulties, low motivation and physical exhaustion can affect the learning of the new language as well as the motivation to learn, which may affect their introduction process. Results also show that participation in introduction activities can help informants to establish social relationships, learn the language and get information about society which can reduce stress. Informants have special focus on work as a means to have a normal everyday life and better health. The informants point out the importance of creating new job opportunities for new arrivals.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser av relationen mellan post-migratoriska faktorer, psykisk ohälsa och etableringen bland syriska nyanlända i Sverige. Studiens tre frågeställningar är: Vilka faktorer kan nyanlända från Syrien uppleva under första perioden i Sverige relaterat till sin psykiska hälsa?, hur kan psykisk hälsa hos nyanlända påverka etableringen? Och hur kan etableringsinsatser påverka psykisk hälsa hos nyanlända? Studien består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med fem nyanlända personer som kommer från Syrien och som har diagnos eller symtom av psykisk ohälsa. Resultat av studien visar att informanterna har i första perioden i Sverige upplevt svårigheter i kommunikation och i att hitta ett jobb men också positiva faktorer såsom trygghet. Resultat visar att minnesproblem, koncentrationssvårigheter, låg motivation och fysisk trötthet kan påverka informanternas språkinlärning och motivation vilket kan påverka deras etableringsprocess. Resultat visar också att deltagande i etableringsinsatser kan hjälpa informanter att skapa sociala relationer, att lära sig språket och att få information om samhället vilket kan minska svårigheter och stress. Informanterna har fokuserat om betydelse av jobb för deras liv och deras hälsa. Informanterna har påpekat vikten av att öppna nya möjligheter för att få jobb och etablera sig i samhället.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Etablering
Känsla av sammanhang
Nyanlända
Psykisk ohälsa
Post-migratorisk stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/26437 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics