Filmer i historieundervisning

DSpace Repository

Filmer i historieundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Filmer i historieundervisning
Author Takacova, Dominika ; Cifuentes Nunez, Tamara
Date 2018
Swedish abstract
I kunskapsöversikten kommer vi att undersöka med hjälp av diverse teorier, perspektiv samt vetenskapliga artiklar om ämnet filmer i historieundervisningen. Det som kom fram av undersökningen är att använda sig av media i historieundervisningen är gynnsamt och positivt, eftersom det gynnar eleverna samtidigt som det stimulerar deras lärande och utvecklar deras användning av de didaktiska förmågorna. Det är väsentligt att använda sig av relevanta filmer och filmklipp till undervisningsmomenten och att median bör vara den bästa möjliga att använda i klassrummet. Bred forskning finns inom detta ämne men lärarutbildningen lägger inte stor vikt på att förmedla kunskap till lärarstudenterna om de didaktiska valen inom film i historieundervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Media
Film
Förmågor
Historieundervisning
Identitet
Filmvetenskap
Dokumentär
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/26465 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics