"Ingen vanlig guide" - Drama i museiverksamhet

DSpace Repository

"Ingen vanlig guide" - Drama i museiverksamhet

Details

Files for download
Blocked
"Ingen vanlig Guide" ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Ingen vanlig guide" - Drama i museiverksamhet
Author Grahn, Sofia
Date 2018
Swedish abstract
Den här uppsatsen undersöker användandet av drama som metod i museiverksamhet. Genom fyra genomförda intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetar inom museiverksamhet på museer runt om i Skåne är syftet att ta reda på om och hur drama används inom museiverksamheten. En av frågorna i frågeställningen syftar också till att undersöka hur informanterna upplever att drama som metod inom museiverksamheten påverkar museibesökarna. Efter fyra genomförda intervjuer visar min undersökning att drama som metod används inom samtliga av de museer som undersöks men att de som intervjuas har olika inställning, uppfattning och erfarenheter av att använda metoden. Frågan om dramaanvändandets eventuella effekter har inte kunnat beläggas i denna undersökning, men samtliga fyra av personerna som intervjuas beskriver att drama som metod har en pedagogisk funktion i kommunikationen med besökarna när de använder sig av drama som metod. Informanterna beskriver att museibesökarnas uppmärksamhet stärks, att de ställer fler frågor och att elever som återkommer till museet kommer ihåg tidigare besök när drama användes.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject drama
kulturarv
museum
museipedagogik
pedagogiskt drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/26493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics