Granskning av miljöförvaltningens remissyttrande i bygglovsärenden i Malmö stad

DSpace Repository

Granskning av miljöförvaltningens remissyttrande i bygglovsärenden i Malmö stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Granskning av miljöförvaltningens remissyttrande i bygglovsärenden i Malmö stad
Author Lööw, Mathilda ; Nilsson, Michelle
Date 2018
English abstract
This essay is about building permits in Malmö city, which has been referred to by the Environmental Office in the city of Malmö. The two key issues are: 1. What happens to the building permits that the Environmental Office in Malmö city has suppressed? Have they still been granted, and for what reasons? 2. Is environmental aspects identified in building permits in the same degree and extent, regardless of whether it is the City Building Office or Environmental Office who make the assessment? The purpose is to assess building permit applications that have been processed by the Environmental Office in Malmö city in 2015-2017. To answer the questions, we conducted interviews with staff at the Environmental Office and City Building Office and also a document review of the decisions taken on Environmental Office. The paper concludes that the building permits issued by the Environmental Office have been granted permission by the city building office, and that the City Building Office does not make a major assessment in the Environmental Offices opinion if it does not endanger human life or health. Keywords: building permit, Environmental Office, The city of Malmö, environmental aspects, remittance
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om ansökan av bygglov i Malmö stad som tagits på remiss av miljöförvaltningen. Efter att ha fått en lista över förslag på uppsatsämnen av Malmö stad, bestämde vi oss för att studera ämnet ”bygglov” mer. De två centrala frågeställningarna är 1. Vad händer med de bygglov som Miljöförvaltningen på Malmö stad har avstyrkt? Har de ändå blivit beviljade, och på vilka grunder? 2. Identifieras miljöaspekter i bygglovsansökningar i samma grad och utsträckning oavsett om det är stadsbyggnadskontoret eller miljöförvaltningen som gör bedömningen? Bygglovsansökningar som blivit behandlade av Miljöförvaltningen på Malmö stad under åren 2015–2017 utvärderades. Vi genomförde intervjuer med handläggare på miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret, samt en dokumentgranskning av de beslut som tagits på remiss av miljöförvaltningen. Analysen visar att bygglov som tagits på remiss av miljöförvaltningen och fått avstyrkan, ändå blivit beviljade av stadsbyggnadskontoret samt att stadsbyggnadskontoret inte lägger någon större vikt vid miljöförvaltningens yttrande så länge det inte innebär en risk för människors liv eller hälsa. Nyckelord: bygglov, miljöförvaltningen, Malmö stad, miljöaspekter, remiss
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject building permit
Environmental Office
The city of Malmö
environmental aspects
remittance
Handle http://hdl.handle.net/2043/26541 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics