En fenomenografisk analys av några föräldrars uppfattning om barns musikaliska utveckling

DSpace Repository

En fenomenografisk analys av några föräldrars uppfattning om barns musikaliska utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En fenomenografisk analys av några föräldrars uppfattning om barns musikaliska utveckling
Author Bergman, Emelie ; Marteby, Moa
Date 2018
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka och analysera några föräldrars uppfattningar om barns musikaliska utveckling. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med föräldrar i en kommun i Södra Sverige har vi undersökt uppfattningar om barns musikaliska utveckling. De forskningsbaserade frågor som studien bygger på är: • Hur ser föräldrarna på begreppet musikalitet? • Vilken betydelse har musik för barns utveckling i förskolan, enligt föräldrarnas uppfattningar? • Hur används musiken i förskolan, enligt föräldrarnas uppfattningar? Intervjuer analyseras utifrån ett fenomenografiskt synsätt. Metoden utgår från att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Resultatet av studien visar att föräldrarnas uppfattningar om barns musikaliska utveckling grundar sig mycket i vad föräldrarna själva varit med om under sin uppväxt och att de har en stark önskan över att kunna föra över denna känslan till sina barn. Musikalitet samt språk- och motorisk utveckling har alla varit betydande delar för vår undersökning. Dessa föräldrar som har valt att delta i vår undersökning är alla väldigt intresserade av musik och det har i sin tur påverkat deras beskrivningar kring musiken i en positiv riktning. Deras egna erfarenheter av musik positiva och därmed blir musik en naturlig del av livet för dem. Nyckelord: fenomenografi, musik, förskola och föräldrar, men även engelska nyckelord som phenomenographic, preschool, music, parents and children.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Music
parents
Preeschool
Handle http://hdl.handle.net/2043/26597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics