Sensitive collaborations in social pedagogy inquiry

DSpace Repository

Sensitive collaborations in social pedagogy inquiry

Details

Files for download
Icon
main readings
Overview of item record
Publication Paper in proceeding
Title Sensitive collaborations in social pedagogy inquiry
Author Dychawy Rosner, Irena
Date 2018
English abstract
The present study follows the PAR line of research conducted in daily activities centres for people with developmental and learning disabilities. The general aim of the inquiry is to identify, understand and interpret the sense that socio-ecological context and social pedagogy concerns of integration into mainstream community form complex and fluid collaborative structure, resulting in both opportunities and constrains on learning.
Swedish abstract
De föremål som vi studerar kan ha olika karaktärsdrag och behov av användning av olika metodologiska angreppssätt. För att studera hjälpande relationer i omsorgsverksamheter användes i denna studie PAR - participatory actionresearch som metod. Denna presentation återger deltagarbaserad forskning inom omsorger om personer med intellektuella funktionshinder. Resultaten visade komplicerade samverkansrelationer och behov av satsningar på mer vertikala samverkansmodeller där brukarnas down -upp perspektivet kan göras mer specifik och förtydligad
Conference
NERA 2018 Educational Research. Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning (2018 : Oslo, Norway)
Publisher The Research Council of Norway
Oslo University
Host/Issue Nera 2018-46th Research Network Congress;
Language eng (iso)
Subject social vulerability
collaboration
social pedagogy in higher education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/26735 Permalink to this page
Link https://www.nera2018.uio.no/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics