Tillitsbyråkrati

DSpace Repository

Tillitsbyråkrati

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nadim, Ghulam
dc.contributor.author Sterzel, Per
dc.date.accessioned 2018-11-07T14:42:04Z
dc.date.available 2018-11-07T14:42:04Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26763
dc.description Tillitsbaserad styrning är ersättningsmodellen som ska rädda den svenska offentliga sektorn från New Public Management och dess styrsystem. Sedan 2016 har Tillitsdelegationen forskat, arbetat och presenterat en styrningsmodell som ska minska på återrapportering, återge tilliten till professionen samt öka tjänstemannens egen tillit till sitt yrke. Syftet med denna studie är att analysera Tillitsdelegationens utgivna texter och finna eventuella diskurser som kan ha hjälpt till att forma deras problemformulering och lösningsförslag. Detta har skett med hjälp av arkeologiska och genealogiska arbetssätt. Med hjälp av dessa verktyg har studien lokaliserat ett antal antagonistiska förhållanden mellan två primära diskurser, medarbetardiskursen samt uppdragsdiskursen. Detta kan bero på underliggande historiska krafter som präglar diskurserna och gör det svårt för dem att samspela. Studien har även påvisat en typ av diskursiv cykel som präglar lösningsförslagen. Lösningarna besvarar problem som etableras av tidigare presenterade lösningar. Detta kan bero på de tidignämnda historiska krafterna vilket gör det svårt för Tillitsdelegationen att presentera en tydlig och enformig lösning. Med åtanke på att Tillitsdelegationen själva anser att Tillitsbaserad styrning och andra ersättningsmodeller alltid måste följas upp efter implementation så har vi höga förhoppningar om att den offentliga sektorn kommer återhämta sig efter New Public Management, det är dock viktigt att just fortsättningsarbete står i centrum. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Management en_US
dc.subject Diskursanalys en_US
dc.title Tillitsbyråkrati en_US
dc.title.alternative Trust bureaucracy en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Victor, Lundberg
dc.contributor.supervisor Edvik, Anders
 Find Full text Files for download
Icon
Thesis

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics