(Ämnes)didaktik som lärares vetenskap

DSpace Repository

(Ämnes)didaktik som lärares vetenskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title (Ämnes)didaktik som lärares vetenskap
Author Sjöström, Jesper
Date 2018
Swedish abstract
Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde där utbildningsvetenskap möter ämnesinnehåll och skolpraktik. Det kan sägas vara lärares vetenskap och syftar till att hjälpa lärarna att göra informerade didaktiska val i relation till undervisning av ämnesinnehållet. Seminariet utgår ifrån modeller och ramverk i artikeln ”Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen”, som är under utgivning i tidskriften Studier i læreruddannelse og –profession. Frågor kring ämnesdidaktikens karaktär, inriktningar, arbetsformer, roll i lärarutbildningarna och behov av forskning kommer att behandlas.
Conference
Lärarutbildningskonventets vårkonferens (11-12 juni 2018 : Stockholm, Sverige)
Language swe (iso)
Subject didaktik
ämnesdidaktik
lärarutbildning
didaktisk forskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/26817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics