Ämnesdidaktiskt designarbete

DSpace Repository

Ämnesdidaktiskt designarbete

Details

Overview of item record
Publication Article, other
Title Ämnesdidaktiskt designarbete
Author Sjöström, Jesper
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna text är att introducera ämnesdidaktiskt designarbete. Det handlar om en reflekterad och systematisk utformning av undervisning, inklusive för- och efterarbete, kring ett visst ämnesinnehåll för en viss grupp elever. I denna text är det särskilt fokus på undervisning kring läkemedel i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen.
Link https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/del_02/ .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Lärportalen : modul Medicin, hälsa och ohälsa;
Language swe (iso)
Subject undervisning
ämnesdidaktik
undervisningsdesign
designarbete
undervisningsplanering
didaktisk modell
Klafki
naturvetenskapernas didaktik
Vision II
Vision III
läkemedel
undervisning om läkemedel
fortbildning
Skolverket
gymnasium
naturvetenskap
naturkunskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/26820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics